Skicka in ett yttrande

Denna funktion är under uppbyggnad och kommer eventuellt börja användas till säsongen 2022.

Roll

Ange ditt yttrande i rutan nedan

Ingen fil vald

I ett bestraffningsärende är det endast anmälaren eller den anmälde som kan lämna in ett yttrande i ärendet.

Härmed intygas att jag har lämnat sanningsenliga uppgifter och att jag är behörig att yttra mig i ärendet