Södermanlands FF är ett pilotdistrikt inom det inkluderingsprojekt som inletts inom svensk fotboll. Detta innebär att SöFF bl a i samverkan med Parasportförbundets fotbollskommitté och deras distrikt i Södermanland, Västmanland och Dalarna står som arrangör för Svealandsserien 2016.

Filmen är nu klar!

Södermanlands fotbollförbund är ansvariga för ett pilotprojekt i Sverige gällande verksamhet för spelare med funktionsnedsättning.

Projektet ägs av Svenska fotbollförbundet (SvFF) i samarbete med Parasport Sverige och målet med projektet är att finna former för en eventuell inkludering av verksamheten inom SvFF.

Vi är nu i slutfasen av vårat arbete och det återstår en utvärdering som ska vara klar i början på december då Förbundsstyrelsen (SvFF) kommer att behandla denna viktiga fråga.

Södermanlands FF har som en del i projektarbetet producerat en film tillsammans med Onside AB som beskriver den här verksamheten på ett väldigt bra sätt.

Alla är olika – olika är bra!

Projektansvarig är Gunilla Axén
Kontakt på kansliet är Christian Welander

Fotboll för funktionshindrade – pilotprojekt i Sörmland

Ett samarbetsprojekt kring fotboll för funktionshindrade har startats mellan Södermanlands FF och lokala företrädare för Parasport Sverige samt dess fotbollskommitté. Projektet är ett led i ett fördjupat utredningsarbete utifrån de diskussioner som sedan en tid förts mellan SvFF och Parasport Sverige.

Syftet är att kartlägga och finna formerna för ett utökat samarbete kring fotboll för funktionshindrade och i förlängningen eventuellt en total inkludering av verksamheten i SvFF:s regi.

Visa alla nyheter