1970-1979

1970 
Ordförande:  
Åke Karlsson, Eskilstuna  
Sekreterare:  
Rune Deander, Eskilstuna  
Kassör: 
Karl-Erik Broms, Eskilstuna  
Ledamöter: 
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje              
Tore Henriksson, Strängnäs

1971 
Ordförande:  
Åke Karlsson, Eskilstuna  
Sekreterare:  
Rune Deander, Eskilstuna  
Kassör: 
Karl-Erik Broms, Eskilstuna  
Ledamöter: 
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje               
Tore Henrksson, Strängnäs

1972 
Ordförande:  
Åke Karlsson, Eskilstuna  
Sekreterare:  
Rune Deander, Eskilstuna  
Kassör: 
Karl-Erik Broms, Eskilstuna  
Ledamöter: 
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje
Tore Henriksson, Strängnäs

1973 
Ordförande:  
Åke Karlsson, Eskilstuna  
Sekreterare:  
Rune Deander, Eskilstuna  
Kassör: 
Karl-Erik Broms, Eskilstuna  
Ledamöter: 
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje
Tore Henriksson, Strängnäs

1974 
Ordförande:  
Åke Karlsson, Eskilstuna  
Sekreterae:  
Rune Deander, Eskilstuna  
Kassör: 
Karl-Erik Broms, Eskilstuna  
Ledamöter: 
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje               
Tore Henriksson, Strängnäs 

1975 
Ordförande:
  
Åke Karlsson, Eskilstuna  
Sekreterare:  
Rune Deander, Eskilstuna  
Kassör: 
Karl-Erik Broms, Eskilstuna  
Ledamöter: 
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje
Tore Henriksson, Strängnäs

1976 
Ordförande:  
Åke Karlsson, Eskilstuna  
Sekreterare:  
Rune Deander, Eskilstuna  
Kassör: 
Karl-Erik Broms, Eskilstuna  
Ledamöter: 
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje
Tore Henriksson, Strängnäs

1977
Ordförande:
  
Rune Deander, Eskilstuna    
Sekreterare:  
Sören Karlsson, Eskilstuna  
Kassör: 
Karl-Erik Broms, Eskilstuna  
Ledamöter: 
Oscar Bocian, Vingåker
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje             
Tore Henriksson, Strängnäs

1978 
Ordförande:  
Rune Deander, Eskilstuna  
Sekreterare:  
Sören Karlsson, Eskilstuna  
Kassör: 
Karl-Erik Broms, Eskilstuna  
Ledamöter: 
Oscar Bocian, Vingåker
Martin Hiding, Eskilstuna fr. 10/5 
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje               
Tore Henriksson, Strängnäs

1979 
Ordförande:
  
Rune Deander, Eskilstuna  
Sekreterare:  
Sören Karlsson, Eskilstuna  
Kassör: 
Kent Pettersson, Eskilstuna  
Ledamöter: 
Bengt Frisberg, Nyköping
Lennart Färneland, Södertälje               
Tore Henriksson, Strängnäs
Gunnar Landin, Flen