RF:s kompensationsstöd till föreningar

Mellan den 15 oktober och den 26 oktober är ansökan öppen för alla SvFF:s föreningar att ansöka om kompensationsstöd för uteblivna intäkter och ökade kostnader på grund av pandemin perioden 1 maj till 28 september 2021.

Artikeln uppdateras löpande utifrån RF:s information. Senast uppdaterad 8 oktober 11.54.

Regeringens krispaket till idrottsrörelsen - på grund av Coronapandemin. Delar av krispaketet ska gå till föreningarna.

Ansökan görs likt tidigare under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Stödet är till för alla föreningars överlevnad under den tuffa tiden som pandemin har inneburit. Ekonomiskt stöd till verksamhet och evenemang för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten är dessutom prioriterat av RF. Men de exakta riktlinjerna och regelverket är utformat av RF och hittas via länken nedan.

Olika ansökan beroende på storleken av kostnaderna för föreningen

Om föreningens förluster under perioden 1 maj–28 sep är på mellan 1 000 kronor och 25 000 kronor – använd det förenklade formuläret i IdrottOnline.

Hjälpvideo för ansökningar mellan 1 000 kronor och 25 000 kronor

Hjälpvideo för ansökningar över 25 000 kronor

Hjälp med ansökan

RF sköter om och administrerar ansökan. Det är även RF som sedan fördelar det ekonomiska stödet till alla föreningar. Därför erbjuder RF flera hjälpinsatser inför och till föreningarnas ansökan. Främst via RF-SISU:s distrikt och deras idrottskonsulenter. Många av RF-SISU:s distrikt har tidigare erbjudit hjälp med ansökan via digitala möten.

Förutom via RF-SISU distrikt kan man som förening även kontakta RF för frågor kring ansökan via mejladressen: kompensation@rfsisu.se

Andra fotbollsrelaterade frågor kring stödet kan skickas till SvFF på mejladressen: kompensationsstod@svenskfotboll.se