Kallelse till distriktlagssamlingar för F06 och P06

Distriktslag F06 har den senaste veckan genomförs 3 öppna träningar med totalt 95 spelare och P06 har genomfört 3 träningar med 118 spelare. Nu väntar internmatcher för lagen under nästa vecka.

Kallelse till internmatchen finns här.

Vårens planering för F06 och P06 

F06

  • Träningar: 3, 4 och 8 juni (olika spelare vid varje samling)
  • Internmatch: 15 juni
  • Dubbelträning: 22 juni (dagtid)

P06

  • Träningar: 2, 9 och 10 juni (olika spelare vid varje samling)
  • Internmatcher: 14 och 16 juni (olika spelare vid varje samling)
  • Dubbelträning: 23 juni (dagtid)

SöFF:s Utvecklingsläger

Den 30 juli-1 augusti så genomför vi ett Utvecklingsläger för spelare födda 2006 i Åkers Styckebruk. Det är ett öppet läger vilket innebär att alla födda 2006 får anmäla sig till detta.

Utvecklingsläger, region öst

Årets Utvecklingsläger var planerat till 13–16 maj men beslutades tidigare om att flyttas. Nytt datum för lägret är v. 44 på följande datum: 4-7 november.

Både F06 och P06 tar ut 22 spelare vardera.

Rikslägret

Rikslägret som var planerat till månadsskiftet juni-juli i Halmstad är flyttat enligt följande nya datum: 

  • P06: 26-30 juli, Bosön (SöFF har minst 3 platser)
  • F06: 1-5 augusti, Bosön (SöFF har minst 3 platser)