Förtydligande och uppdaterade riktlinjer med anledning av covid-19

Från och med tisdag den 1 juni lättas de rådande nationella pandemirestriktionerna, vilket påverkar bland annat fotbollsaktiviteterna i landet och möjligheten till publik vid matcher.

Detta innebär att SöFF fr o m 1 juni 2021 startar upp seriematcher i alla
åldrar enligt tidigare beslut och utskickad information.

Se dokument/länkar nedan för vad som gäller från 1 juni.

Uppdatering Covid-19, verksamhet från 1 juni

SvFF:s uppdaterade riktlinjer för fotbollen