Fotbollens Spela, Lek och Lär - utbildning för styrelser

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för. Barnfotboll definieras som all fotboll till och med 12 år och ungdomsfotboll som all fotboll mellan 13 och 19 år. Syftet med FSLL är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet – en tanke som utgår från fem riktlinjer, vilka förmedlas i materialet. 

För att riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverad i verksamheten, ha god kännedom om FSLL. Det är viktigt att alla är medvetna om att de har stor påverkan på spelarna och att deras roll har betydelse i arbetet med att skapa en god fotbollsmiljö.

Därför bjuder vi in till utbildning i FSLL för föreningarnas styrelser. Utbildningen kommer att genomföras digitalt. 

När: Måndag 7 juni 18.00-21.00

Inom ramen för diplomerad förening
Ett av kriterierna i målområdet "inriktning och inledning" är: "Styrelseledamöterna är utbildade i Fotbollens Spela, Lek och Lär".

Vi rekommenderar samtliga styrelseledamöter i dessa föreningar att delta då utbildningen bygger en hel del på föreningsinterna diskussioner.

Alla föreningar
De föreningar som deltar på denna utbildning som inte är inom ramen för diplomerad förening rekommenderas att ha minst 3 styrelseledamöter deltagande då utbildningen bygger en hel del på föreningsinterna diskussioner.

Anmälan görs nedan eller i föreningens FOGIS.

Datum och tid
2021-06-07, 18:00 - 2021-06-07, 21:00
Sista anmälningsdag 2021-06-04
Platser
100 (69 lediga)
Anmäl dig
Arrangör
Södermanlands Fotbollförbund