Tränarutbildning C (C1 + C2 Diplom), Nyköping, 2019-03-02 kl. 08:30 t.o.m. 2019-03-23 kl. 18:00

Utbildning
Tränarutbildning C (C1 + C2 Diplom)
Plats
Nyköping
Arrangör
Södermanlands Fotbollförbund
Startdatum
2019-03-02 kl. 08:30
Slutdatum
2019-03-23 kl. 18:00
Antal platser
25 (6 lediga)
Avgift
1 500,00 SEK
Utbildningsansvarig
Peter Lundh, peter.lundh@sormland.rf.se
Sista anmälningsdag
2019-02-07
Instruktör
Tommy Krantz, toejamearl@live.com
Beskrivning

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning C-diplom
är instegsutbildningen för alla fotbollstränare. Under två
kursdagar (start- resp slutdatum) med mellanliggande webbuppgifter behandlas
barnfotbollen, 6-12 år. Fotbollsrörelsens värderingar, barns
utveckling och hur man som tränare inom barnfotbollen
kan utgå från spelet och anpassa träning och lärande är
utbildningens viktigaste budskap.
Kursavgiften är 3000 kr vilket inkluderar båda kursdagarna. Om föreningen beviljats Sörmlandslyftet inom ramen för Idrottslyftet erhålls rabatt på kursavgiften med 50 %.

Kursprogram
Dag 1
08.30 Inledning
09.00 Teori 1 - Beskrivning av spelet.
11.00 Praktik 1 - Anfallsspel. Speluppbyggnad-driva.
12.30 Lunch
13.30 Teori 2 - Med barnen i fokus. Barnfotboll och lärande.
15.30 Praktik 2 - Anfallsspel. Komma till avslut och göra mål-skjuta.
17.30 Intro webbuppgifter och Avslutning
18.00 Slut

Dag 2
08.30 Inledning
09.00 Teori 3 - Att kunna och förstå fotboll. Träningsplanering.
11.00 Praktik 3 - Anfallsspel. Speluppbyggnad-spelbarhet och spelavstånd.
12.30 Lunch
13.30 Teori 4 - Tränarens förhållningssätt under match. Leken som metod.
15.30 Praktik 4 - Fysisk träning i barnfotbollen genom lek.
17.30 Avslutning
18.00 Slut