Projektstöd IF

Föreningar kan söka ”Projektstöd IF” för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. Projektstödet är ett Idrottsmedel som söks av er som fotbollsförening via IdrottOnline och kan närmast liknas vid det som tidigare hette Idrottslyftet.

Projektstödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Ett område, ”idrottssvaga områden”, ansöks enbart via RF-SISU distriktet och vi hänvisar därför specifika frågor kring detta direkt till ert idrottsdistrikt.

Under perioden 2022-2023 kan föreningar söka stöd inom två huvudområden:

1. Projektstöd IF - Sörmlandslyftet

Sörmlandslyftet

I paketet ingår av SöFF arrangerade utbildningar alt. föreningsstöd, under förutsättning att förening deltagit på SöFF Föreningskonferens med minst två representanter.

Spelarutbildningsaktiviteter:

 • Schysst ledare
 • Spelarutbildningsplansutbildning i förening
 • Fortbildningsaktiviteter för aktivitetsledare
 • Mentorskapsbesök i förening

SvFF Tränarutbildningar - 40 % rabatt på kursavgift

 • Tränarutbildning C
 • Tränarutbildning B Ungdom
 • Tränarutbildning A Ungdom
 • Målvaktstränarutbildning C
 • Målvaktstränarutbildning B
 • Tränarutbildning Futsal

Fotbollens Spela, Lek och Lär

Ledarutbildning fotbollsskolan Lira Blågult

2. Projektstöd IF - Föreningsprojekt

Inkludering av underrepresenterade grupper

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings-och tävlingsformer för målgruppen
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar -aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Max sökbart belopp 25 000 kr.

 

Ansökan av dessa idrottsmedel görs i föreningens IdrottOnline.