Anläggning

Anläggningsfrågan är en prioriterad fråga för idrotten och fotbollen på nationell nivå. SöFF genom utvecklingskommittén vill vara ett stöd till föreningarna i frågor som utveckling, drift, skötsel samt finansiering.