Förbundsinfo

På denna sida hittar du bl.a. info om och från:
- ledamöter och personal
- kansliet
- kommittéer
- styrelse
- SöFF:s stadgar
- SöFF:s stadgar Repskap
- historik
- statistik

Verksamhetsmål SöFF 2019-2022

Fotbollsutveckling

• Öka antalet utövare, fler ska spela längre

• Fler välutbildade spelare, tränare och domare

Föreningsutveckling

• Fler välutbildade ledare och föräldrar

• Ha 20 st föreningar som genomgått Diplomerad Förening 2022

Förbundsutveckling

• Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom sörmländsk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör

• Utveckla en optimerad organisation för sörmländsk fotboll