Utbetalning av domararvode

Dokument med förutsättningar för utbetalning av domararvode till konto

Från och med säsongen 2012 så har föreningarna möjlighet att välja att betala domararvodet till domarens bankkonto. Detta gäller i de serier där ni som distriktsdomare dömer. Förutsättningarna för att hur detta sker är följande:
Föreningen ska informera huvuddomaren om detta vid matchkallelsen. HD ansvarar för att informera ev AD om detta. (Om föreningen kommer i samband med matchen och vill betala till konto kan ni alltså säga nej till detta.)
Domaren ansvarar för att ta med domarkvittens för utbetalning till konto samt uppgifter om bankontonummer till match. Blanketten finns på vår hemsida i dokumentbanken: http://sodermanland.svenskfotboll.se/dokumentbank/
Föreningen är skyldig att se till att pengarna finns på domarens konto senast sju dagar efter spelad match.
Om domaren efter sju dagar saknar pengar från föreningen så skickar ni, till christian.welander@sormland.r.f.se, ett mail med bifogad reseräkning (finns också i dokumentbanken) där det klart framgår vilken match det gäller (matchnummer, lag, datum), vilken typ av uppdrag ni haft (HD/AD) samt arvode plus ev resa. Förbundet ser sedan till att ni får ert matcharvode.