Kontaktuppgifter tillsättningsansvariga domarklubbarna

Strängnäs

Valter Timmerman

valter.timmerman@telia.com

016-14 69 29, 073-746 16 18

Katrineholm

Håkan Axén

hakan_axen@hotmail.com

0150-128 03, 070-716 98 06

Nyköping

Bemir Brkic

nykopingdk@gmail.com

070-576 31 28

Eskilstuna

Berth Gustavsson

berth.gustafsson@hotmail.com

073-329 09 22

Södertälje

Metin Yildirim

metin_8@hotmail.com

073-595 96 66