Barn- och ungdom

Inbjudan samt regleverk och föreskrifter för samtliga spelformer 2019

Inbjudan 3 mot 3 Spelform 3 mot 3
Inbjudan 5 mot 5 Spelform 5 mot 5
Inbjudan 7 mot 7 Spelform 7 mot 7
Inbjudan 9 mot 9 Spelform 9 mot 9
Inbjudan 11 mot 11 Spelform 11 mot 11
Planstorlekar Spelregler samtliga spelformer
Avgifter barn- och ungdomsfotboll

Byte av förening för spelare 14 år och yngre

Licensinformation

Ungdomsregistrering t om 14 år

Spelare som är 14 år och yngre registreras direkt av föreningarna i licenssystemet FOGIS. Föreningen ska innan ungdomsregistreringen inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna visas upp för SvFF. Historiken kring vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning kommer att finnas kvar.

Förstagångslicensiering från 15 år

Föreningen ska innan förstagångslicensiering inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna visas upp för SvFF. Om spelaren byter förening efter det att förstagångslicensieringen är genomförd krävs en övergångsblankett.