Målvaktstränarutbildning

SvFF:s Målvaktstränarutbildning har sedan 2014 genomgått en omfattande omarbetning. Från och med 2017 består den nationella Målvaktstränarutbildningen av tre steg:

  • Målvaktstränarutbildning C
  • Målvaktstränarutbildning B
  • Målvaktstränarutbildning Nationell A

Dessutom pågår arbetet med att under 2017 färdigställa den högsta målvaktstränarutbildningen, Målvaktstränarutbildning UEFA A, som planeras att genomföras under 2018.

Utbildningarna består av gemensamma sammankomster, kursmoduler – där teori varvas med praktiska uppgifter – samt webbaserade uppgifter.

Målvaktstränarutbildningens struktur

Målvaktstränarutbildning C

Kursen är en introduktion till rollen som målvaktstränare och vänder sig till alla tränare och ledare för barn 6-14 år.
1 dag + cirka 4 timmars webbstudier.

Målvaktstränarutbildning B

Kursen vänder sig till målvaktstränare för ungdomar från 15 år till starten av seniorverksamheten.
2 dagar + cirka 8 timmars webbstudier.

Målvaktstränarutbildning Nationell A

Kursen vänder sig till målvaktstränare för äldre ungdomar, Spelarutbildningsplanens Nivå 4, och till dem som är verksamma inom seniorfotbollen.
4 dagar + cirka 16 timmars webbstudier.

Målvaktstränarutbildning C och B arrangeras av SDF och Målvaktstränarutbildning Nationell A av SvFF.
Kurslitteratur finns att beställa hos SISU Idrottsböcker.