Träningslära/Målvaktsspel Bas 2

I Träningslära 2 behandlas:
- Fysisk utveckling
- Fotbollens riktlinjer för den fysiska utvecklingen
- Grundläggande fotbollsträning
- Kost och hälsa
- Akut skadebehandling och överbelastningsskador
- Träningsmetoder

Tid:
1,5 dag som kurs (Träningsläran arrangeras ihop med en halv dags Målvaktsspel, så kurstiden blir totalt 2 dagar).

Arrangör:
Distriktsförbunden (SDF).

Kursmaterial:
Från Träningslära 1
"Barns och ungdomars utveckling " (en del ur Avsparkskursen)
"Akut skadebehandling"

Förkunskaper:
Avspark, samtliga kurser på Bas 1-nivån, Ledarskap 2 och Spelförståelse 2.

Praktikkrav:
Inget praktikkrav mellan delkurserna på basnivån. Däremot fordras två års sammanlagd tränarpraktik innan man får gå Diplomkursen för basnivån.

Kursintyg:
Deltagarna har ett personligt tränarpass för hela basnivån. Tränarpasset ersätter traditionellt kursintyg och signeras/stämplas av kursarrangören efter avslutad kurs.

I Målvaktsspel 2 behandlas:

- Målvaktens spelträning
- Målvaktens försvarsspel
- Målvaktens anfallsspel
- Utbildningsplan för målvakter

Tid:
0,5 dag som kurs (Målvaktsspel arrangeras tillsammans med 1,5 dag Träningslära, så kurstiden blir totalt 2 dagar).

Arrangör:
Distriktsförbunden (SDF).

Kursmaterial:
Deltagarmaterial Målvaktsspel 2
"Fotbollens målvaktsspel"

Förkunskaper:
Avspark, samtliga kurser på Bas 1-nivån, Ledarskap 2 och Spelförståelse 2.

Praktikkrav:
Inget praktikkrav mellan delkurserna på basnivån. Däremot fordras två års sammanlagd tränarpraktik innan man får gå Diplomkursen för basnivån.

Kursintyg:
Deltagarna har ett personligt tränarpass för hela basnivån. Tränarpasset ersätter traditionellt kursintyg och signeras/stämplas av kursarrangören efter avslutad kurs.
Grundschema:

Dag 1
08.30 Kursinledning
09.10 Teori Fysisk utveckling, inkl.fika
11.00 Teori Fotbollens riktlinjer för fysisk utveckling
12.00 Lunch
13.00 Teori Grundläggande fotbollsträning 1
14.30 Fika
15.00 Praktik Grundläggande fotbollsträning
17.30 Teori Grundläggande fotbollsträning 2
18.00 Teori Kost och hälsa
19.00 Slut dag 1
19.30 Middag
Dag 2
09.00 Teori Akut skadebehandling och överbelastningsskador
10.00 Fika
10.15 Teori Träningsmetoder
12.15 Lunch
13.15 Teori Summering träningslära
14.00 Teori Målvaktsspel, inkl. fika
16.30 Praktik Målvaktsspel
18.30 Kursavslutning
19.00 Slut

Kursavgift:
2100:-. I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och mat under kursen. Kostnad för ev övernattning tillkommer.
Kallelse:
Skickas via e-post till anmälda deltagare ca en och en halv vecka innan kurstillfället.