Ledarskap Bas 2

I Ledarskap 2 behandlas:
- Fotbollens spela, lek och lär
- Att leda lärande
- Att leda gruppens utveckling
- Att leda kommunikation
- Att leda sin egen utveckling
Tid:
2 dagar som kurs.
Arrangör:
Distriktsförbunden (SDF).
Kursmaterial:
Deltagarmaterial Ledarskap 2
"Fotbollens spela, lek och lär"
Kursavgift:
2100:-. I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och mat under kursen. Kostnad för övernattning tillkommer.
Förkunskaper:
Avspark och samtliga kurser på Bas 1-nivån.
Praktikkrav:
Inget praktikkrav mellan delkurserna på basnivån. Däremot fordras två års sammanlagd tränarpraktik innan man får gå Diplomkursen för basnivån.
Kursintyg:
Deltagarna har ett personligt tränarpass för hela basnivån. Tränarpasset ersätter traditionellt kursintyg och signeras/stämplas av kursarrangören efter avslutad kurs.
Grundschema:

Dag 1
08.30 Kursinledning
09.10 Teori Spela, lek och lär
10.10 Fika
10.30 Teori
12.15 Lunch
13.15 Praktik Forts. Att leda lärande
14.45 Teori Forts. Att leda lärande
15.30 Fika
16.00 Teori Att leda gruppens utveckling
18.20 Slut dag 1
19.00 Middag
Dag 2
09.00 Teori Att leda kommunikation
10.00 Fika
10.30 Teori Forts. Att leda sin egen utveckling
12.00 Lunch
13.00 Teori Forts. Att leda sin egen utveckling
17.30 Kursavslutning
18.00 Slut

Kallelse:
Skickas via e-post till anmälda deltagare ca en och en halv vecka innan kurstillfället.