Planering Tränarutbildning

Planering för utbildningarna presenteras nedan, klicka på "Centrala kurser".

Fr.o.m. 2015 är SvFF:s Tränarutbildning reviderad för att bättre tillmötesgå UEFAS krav/riktlinjer.

NYA KURSUPPLÄGGET from. 2015:

Har man ingen tidigare utbildning börjar man med:
C Diplom - inriktning 6-12 år

Kursen genomförs vid 2 kurstillfällen à 1 dag med mellanliggande hemuppgifter. Vi har valt att kalla självstudierna för hemuppgifter och att inte begränsa dem tidsmässigt.

Hemuppgifterna kan till exempel vara att: - fundera över frågeställningar som tas upp vid nästa träff - genomföra ett träningspass i hemmiljö och prova olika lärandemetoder - komma med egna reflektioner och frågor (utan givna frågeställningar) som diskuteras vid nästa träff - se filmer på kurswebben med lekar, koordinationsövningar eller träningspass - se och lyssna på föreläsningar på kurswebben som förstärker innehållet vid föregående träff eller som är en föreberedelse inför nästa träff. Tiden mellan kurstillfällena bör vara 2 till 4 veckor. Därefter väljer man senior eller ungdomsinriktning:

Ungdomsinriktning:
SvFF B Diplom Ungdom - inriktning 13-19 år

Kursen genomförs vid 2 kurstillfällen à 2 dagar med mellanliggande hemuppgifter enligt C Diplom. Tiden mellan kurstillfällena bör vara 2 till 4 veckor.

Deltagarna anmäler sig till "hela" kursen, det vill säga till båda dagarna vid C eller till alla fyra dagarna vid B Ungdom.

Seniorinriktning:
UEFA B-diplom (måste du läsa för att kunna gå vidare till UEFA A-diplom (Avancerad). Startar prel 2016.

Kursen är på 12 + 5 dagar. Fördelat på olika utbildningstillfällen

Övergång från "gamla" till "nya" utbildningen

...genomfört och blivit godkänd på AVSPARK? Deltagaren bör vänta och börja med C Diplom 2015.

...genomfört och blivit godkänd på AVSPARK samt BAS 1? Vänta och börja med B Ungdom 2015 eller nya UEFA B 2016. Alternativet är att göra Bas 2 och Diplomkurs Bas under våren 2015. Då kan man söka/börja på UEFA A

...genomfört och blivit godkänd på AVSPARK samt BAS 1 och BAS 2?Göra Diplomkurs Bas under 20145 Kan då söka/börja på UEFA A.

...genomfört och blivit godkänd på AVSPARK, BAS 1, BAS 2 samt Diplomkurs? Är behörig för UEFA A

ANMÄLAN: Via föreningen och deras inloggning i Fogis alternativt via denna länk till webbanmälan.

För ytterligare information kontakta Peter Lundh, utbildningskonsulent på kansliet:
peter.lundh@sormland.rf.se, 010-4764286.

Kursplanering

Centrala kurser SöFF (klicka här för att se planeringen med datum)

Föreningsinterna kurser (ev)

Kursavgifter

Tränarutbildning C-Diplom
3000 kr för båda dagarna. Förening som sökt och beviljats Sörmlandslyftet inom ramen för Idrottslyftet erhåller 50% rabatt på kursavgiften.

Tränarutbildning B-ungdom
5000 kr för fyra dagar. Förening som sökt och beviljats Sörmlandslyftet inom ramen för Idrottslyftet erhåller 50% rabatt på kursavgiften.