Spelformer

Nya nationella spelformer

De nya nationella spelformerna är framtagna för att bästa lärandesituation ska uppstå. Den generellt mindre planytan som ökar antalet bollkontakter är till fördel för spelarutbildning likväl de anpassningar av spelreglerna som görs i de olika spelformerna.