Zonträningsansvariga

Gabriel Larsson

Zonträningsansvarig

Mobil: 072-2487924
E-post: gabriel.larsson@sormland.rf.se

Ansvarsområde: Norra zonen

Edmond Lutaj

Zonträningsansvarig

Mobil: 0707730402
E-post: edmond.lutaj@hotmail.com

Ansvarsområde: Östra zonen

Patrik Karlsson

Zonträningsansvarig

Mobil: 0708758279
E-post: parrek@hotmail.com

Ansvarsområde: Västra zonen

Henrik Wagneryd

Zonträningsansvarig

Mobil: 0704483652
E-post: tilda-anton@hotmail.com

Ansvarsområde: Södra zonen