Zonträningsansvariga

Ansvariga för Zonträningar i respektive zon.

Vakant för närvarande

Zonträningsansvarig

Ansvarsområde: Norra zonen

Edmond Lutaj

Zonträningsansvarig

Mobil: 0707730402
E-post: edmond.lutaj@hotmail.com

Ansvarsområde: Östra zonen

Tobias Sander

Zonträningsansvarig

Mobil: 0707554752
E-post: tobbe.sander@yahoo.se

Ansvarsområde: Västra zonen

Henrik Wagneryd

Zonträningsansvarig

Mobil: 0704483652
E-post: tilda-anton@hotmail.com

Ansvarsområde: Södra zonen