Spelarutbildningsmatrisen

Spelarutbildningsmatrisen innehåller:

Övningar för utespelare

Övningar för målvakter

Träningsprogram (Teknik, Anfall, Försvar, Spelsystem, Träningslära, Målvakt)

Spelsystemsbeskrivningar (Utomhus och Inomhus)

.

Spelarutbildningsmatrisen (Uppdaterad 201407)

.

Spelarutbildningsmatris - Förklaring (PDF-dokument, 284 kB)

.

Användningsområde

Vi hoppas att klubbarna skapar sina egna Spelarutbildningsplaner där detta material kan vara en grundkomponent och något att utgå från. Träningsprogrammen är utformade så att man skall kunna använda det under ett antal träningar för att träna in ett moment. För varje träning väljer man ut några (av de många) instruktionspunkterna som finns under rubriken Instruktionspunkter samt några av de olika delmomenten som finns under rubriken Variationer.

För vem

Materialet vänder sig till spelare och ledare i föreningar som är anslutna till Sörmlandslyftet men är i princip tillgängligt för alla.

S2S

Allt underliggande material dvs övningar, träningsprogram och spelsystemsbeskrivningar finns tillgängliga i S2S. Har klubben en egen S2S licens så återfinns de olika delarna enligt följande:

Övningarna återfinns under rubriken "Bibliotek – Spelarlyftets innehåll – Övningar".

Spelsystemsbeskrivningarna och annat material i dokumentform återfinns under rubriken "Bibliotek – Spelarlyftets innehåll – Annat material".

Träningsprogram är placerade på "Min sida - Utbildningsplaner". Utbildningsplanen heter "Spelarlyftets Spelarutbildningsplan (6-19 år)"

Klubbarna har genom sin egna S2S licenser möjlighet att skapa egna träningar och Spelarutbildningsplaner med Spelarlyftets material som ingående komponenter och/eller med eget material.

Som extra krydda finns också allt material från det ursprungliga Fotbollens Hemligheter, med sina 169 olika moment, alla med tillhörande filmsekvenser. Dessa filmer ger en utmärkt visualisering som med föredel kan användas som stöd i arbetet med den egna eller Spelarlyftets Spelarutbildningsplan. Fotbollens Hemligheter återfinns under "Bibliotek – S2S innehåll – Övningar".

Var hittar man materialet

Här finns spelarutbildningsmatrisen som ett PDF-dokument där du genom att klicka på de olika momenten får upp träningsprogram och beskrivningar.

Övningsbiblioteket återfinns under "Bibliotek - Föreningens innehåll - övningar".

Fortsättning

Som nämnts ovan kommer utvecklingen av själva spelarutbildningsmatrisen och dess underliggande innehåll att fortsätta. Förhoppningsvis så kommer fler distrikt att använda sig av innehållet i Spelarlyftet.