Föreningsutvecklingsresa nov 2013

SISU Idrottsutbildarna och Södermanlands fotbollförbund bjuder in distriktets fotbollföreningar till Föreningsutvecklingsresa

Mål: Föreningen ska utifrån en nulägesanalys skapa en utvecklingsplan för sin förening. Utvecklingsplanen ska innehålla konkreta insatser som utvecklar föreningen.

Upplägg Utvecklingsresan består av tre steg:

Steg 1

Föreningens ledare och medlemmar genomför en webbaserad skattning av verksamheten utifrån en färdig mall som SISU Idrottsutbildarna tillhandahåller. Föreningen skickar skattningen till sina föreningsledare/medlemmar som fyller i skattningen som underlag till steg 2.

Steg 2

Representanter, minst tre och max fem personer, från föreningen deltar på en resa med Tallinksilja till Åbo 22-23 november. Under resan gör föreningen en analys av skattningen ovan och skapar utifrån det en utvecklingsplan för sin förening

Steg 3

Föreningens representanter presenterar sin analys och utvecklingsplan från resan för övriga delar i föreningen vid en träff på hemmaplan. Eventuella korrigeringar i utvecklingsplanen görs och därefter skapas en handlingsplan för kommande aktiviteter där ansvarsområden och arbetsuppgifter fördelas mellan föreningens ledare.

Bildspel från resan