Föreningsprojekt Idrottslyftet 2013

Egna föreningsprojekt är en del i Idrottslyftet 2013

Kritererna för föreningsprojekt är följande

Fria projekt inom ramen för Svenska Fotbollförbundets riktlinjer för Idrottslyftet. Formellt beslut tas av Södermanlands Fotbollförbunds styrelse när det gäller egna föreningsprojekt. Maxbelopp 30 000:-/projekt

Föreningar som beviljas ett fritt projekt tilldelas utöver det också ett projektledarstöd på 10 000:- och ska uppfylla följande krav:

a. Föreningen ska ha deltagit med minst 3 personer på ARK-utbildning i mars 2013

b. Projektledaren ska namnges samt delta på en projektledarutbildning arrangerad av SISU Idrottsutbildarna. Utbildningen genomförs senast två veckor efter att projektet beviljats.

c. Projektledaren är ansvarig för att dokumentera och redovisa projektet

d. Projektledaren ska även delta på erfarenhetsutbyte 1 gång under året tillsammans med andra projektledare i distriktet.

e. SISU Idrottsutbildarna fakturerar tillbaka 3000 kr/IF för att finansiera projektledarutbildning och erfarenhetsutbytet

Redovisningar från genomförda projekt

Värmbols FC Utveckla Katrineholmsfotbollen

Flens IF Södra Spelarutbildningsplan

IFK Nyköping Fler år som damspelare

Nyköpings BIS Implementera BISSakademin