SöFF 8 feb - Inledning Sörmlandslyftet Inlärningsmiljö

SöFF 9 feb - Fortsättning av Sörmlandslyftet

Göteborgs FF 8 feb-Spelarutbildningsmatrisen Spelsystem

Göteborgs FF 9 feb-Tävlingsmatrisen 2013 inkl planskiss

Göteborgs FF 9 feb-Spelsystembeskrivning 9-manna 4-1-3

Göteborgs FF 9 feb-Trpgm 9-manna 4-1-3

Fördjupning-Barn & Ungdomars utveckling

Fördjupning-Studie ungdomsidrott

Fördjupning-Ungdomsfotboll Danmark Handlinger

Fördjupning-Ungdomsfotboll Danmark Holdningar

Fördjupning - Small-sided games study of young football players