Dokumentation ARK-utbildning 2014

För att utveckla Sörmländsk fotboll och förstärka samsynen kring hur vi tillsammans skapar en Attraktivare, Resursstarkare och Kvalitativt bra fotbollsrörelse i distriktet genomfördes 2014 ARK-utbildning.

Utbildningen var obligatorisk för de fotbollsföreningar som önskar ta del av fotbollens Idrottslyftsmedel 2014. Minst tre personer/förening ska delta på utbildningen. Utbildningen riktar sig till främst organisationsledare/styrelsemedlemmar men även andra är välkomna.

Nedan finns dokumentationen från utbildningen samt länkar till dokument som utbildningen bygger på.

Power point ARK-utbildning 2014

Uppdragsbeskrivning Utvecklingsansvarig i fotbollförening

Idrotten Vill - dokument

Idrotten Vill filmklipp

Svensk Idrott - Världens bästa filmklipp

SvFF mål och strategidokument 2013-2017

SvFF Spelarutbildningsplan

Utvecklingsplan för sörmländsk fotboll 2013-2017

Behovsanalys och handlingsplan för fotbollsförening

SISU Idrottsutbildarna Södermanland - Informationsfilm

Det här är SISU Idrottsutbildarna - häfte