Schysst ledare!

Schysst Ledare stöttas av

Vi har under det senaste året jobbat fram konceptet Schysst Ledare!. Anledningen till detta är att vi vill verka för att skapa miljöer inom barn- och ungdomsfotbollen som ger förutsättningar att bedriva verksamhet med grund i barnrättsperspektivet, d v s att vi utgår från barnens behov och bästa när vi tränar och spelar fotboll. Vi vill behålla fler spelare inom fotbollen längre upp i åldrarna och de kan utvecklas att bli så bra som möjligt.

En förutsättning för att uppnå detta är att utbilda så många ledare som vi kan. Med utbildade ledare ökar chanserna att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Det bästa vore naturligtvis att alla ledare genomgår den vanliga tränarutbildningen, men vi är medvetna om att det finns såväl ekonomiska som praktiska hinder för detta i föreningarna. Därför har vi skapat en tränarutbildning "light" med grund i Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan och som ska ge tips på långsiktigt idrottande samt hur vi skapar bästa tänkbara förutsättningar för lärande. Dessa utbildningar (Workshop Schysst Ledare) genomförs på 3 timmar och är helt kostnadsfria att delta på. Dessutom ingår ett ex av SvFFs material Spelarutbildningsplan inklusive inloggning till det webbmaterial som är kopplat till detsamma.

Vi vill lägga allt fokus på att det är utbildning av barn och ungdomar vi bedriver, såväl på träning som på match. Kan vi skjuta över fokus på detta från kortsiktiga mål som att t ex vinna en specifik match bidrar vi till miljöer ska ge positiva utslag för spelare, domare, ledare och föräldrar.

Varje lag som 2017 deltar i matchspel i spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7 ska under match ha minst en ledare som genom att bära Schysst Ledare-bricka visa att de genomgått Workshop och därför också är garant för att det laget matchas och uppträder på ett bra sätt. Ledare som tidigare genomgått (föreningen begär ut) eller i framtiden genomgår Tränarutbildning C får en bricka i separat färg som visar att de deltagit i den utbildningen.

Se möjliga kursplatser och datum i menyn till vänster.

Det kommer också, kostnadsfritt, finnas möjlighet för föreningar eller enskilda lag att få besök av SöFFs Fotbollsutvecklare som kommer agera som mentorer för de som önskar. Det kan handla om att hålla ett teoripass för flera ledare i en förening eller vara med på enskilda lags träningar. Intresserade föreningar/ledare kan ta kontakt med den Utbildningskoordinator vi har i varje zon alt med kansliet.

Vi kickar igång satsningen med att bjuda in till två olika föreläsningar (inbjudan bifogas) på temat:

18 mars, Eskilstuna – Johan Fallby idrottspsykologisk rådgivare och författare som föreläser om hur vi kan skapa sunda och hållbara idrottsmiljöer. Inbjudan

3 maj, Eskilstuna – Ramin Kiani och Gunnar Pettersson från SvFF som föreläser på temat spelarutbildning och vad vi ska träna våra unga lirare på. Efter föreläsningen går vi på toppmötet i Damallsvenskan Eskilstuna United - Rosengård. Inbjudan

Båda föreläsningarna är kostnadsfria. Ledare och föräldrar är varmt välkomna. För anmälan se resp inbjudan.