Fair Play Utbildning

Fair play och Nollvisionen

Ni är som förening, ledare och spelare en medlem i sörmländsk fotboll och har därför ett ansvar att uppträda på ett snyggt sätt som följer fotbollens Fair Play. Nollvisionen är Södermanlands fotbollförbunds namn på arbetet med att få bort allt osportsligt från fotbollsarenorna i vårt distrikt. Där har du tillsammans med alla andra i fotbollsfamiljen stort ansvar för att skapa en finare fotboll.

Syfte med Fair Play utbildning

Vi vill arbeta aktivt för Nollvisionen och därför vill vi att samtliga ungdomslag i åldern 7-16 år ska genomgå en Fair Play utbildning årligen. Alla föreningar i distriktet ska utbilda sina spelare i åldern 7-16år som ett led i deras spelarutbildning. De föreningar som även vill utbilda sina ledare och föräldrar i Fair Play är självklart välkomna att göra det. För tips och idéer på hur man kan gå tillväga, kontakta Sörmlandsidrotten/SISU Idrottsutbildarna

Information 2011 (PowerPoint-dokument, 300 kB)

Utbildningsmaterialet är åldersanpassat, tillvägagångssätt och information finns beskrivet på respektive utbildningsmaterial, se nedan.

7-9 år (PDF-dokument, 179 kB)

10-12 år (PDF-dokument, 180 kB)

13-16 år (PDF-dokument, 181 kB)

Utbildningsinsatserna ska redovisas till SISU Idrottsutbildarna på följande blankett

Redovisning Fair Play (PDF-dokument, 34 kB)

Vi vill med hjälp av utbildningen skapa en attityd hos våra barn och ungdomar som präglas av respekt för fotbollens regler och en stolthet i att medverka till ett renare spel inom ungdomsfotbollen.