Idrottslyftet 2016 – Södermanlands fotbollförbund

Idrottslyftets olika delar

Dags att söka Idrottslyftspengar för 2016!
För fotbollsföreningar i Södermanland finns det olika områden inom Idrottslyftet att söka projektstöd för enligt nedan:

Det gula fältet är den del som Södermanlands fotbollförbund administrerar på uppdrag från Svenska fotbollförbundet. I SvFF folder Idrottslyftet 2016 kan du läsa inriktningen för svensk fotbolls idrottslyft 2016, aktuella kriterier som gäller för ansökningar i Södermanland 2016 kan du se på nästa sida.

De övriga fälten administrerar Sörmlandsidrotten

 • Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet (söks via Södermanlands Idrottsförbund)
 • Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (söks via Södermanlands Idrottsförbund)
 • Utveckla verksamheten så att idrotten gör som "idrotten Vill" (söks via SISU IU)

Vill du ha hjälp med ansökningar inom något av dessa områden så ta kontakt med din förenings SISUkonsulent alternativt Jonas Nilsson, jonas.nilsson@sormland.rf.se

Utöver Idrottslyftet finns även ett riktat stimulansbidrag för integrationsfrämjande insatser som Sörmlandsidrotten administrerar, ansvarig är Torbjörn Berglund, torbjorn.berglund@sormland.rf.se

Grundkrav Idrottslyftet Södermanlands Fotbollförbund

För att beviljas Idrottslyft från Södermanlands Fotbollförbund ska föreningar uppfylla följande krav:

 • Föreningen har en namngiven utvecklingsansvarig som deltagit på förbundets fortbildningar
 • Föreningen har deltagit med minst 3 personer på SöFFs föreningskonferens våren 2016.

Vi rekommenderar att ordförande, kassör och utvecklingsansvarig deltar.

Inom Södermanlands fotbollförbund kan ni söka Idrottslyftsmedel inom följande två delar: 1. Sörmlandslyftet - ansökan senast 29 februari 2016
2. Egna föreningsprojekt - första ansökningsdatum senast 29 februari 2016, andra ansökningsdatum senast15 april (om medel finns)

Förklaringar

1. Sörmlandslyftet 2016
Sörmlandslyftet ger föreningen följande:

 • Gratis deltagande för 3 personer på SöFFs Föreningskonferens 2016.
 • Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops kopplat till SvFF Spelarutbildningsplan
 • Subventionerat pris, 50%, på av SöFF arrangerade Tränarutbildning C, Tränarutbildning B ungdom, Målvaktstränarutbildning C samt Målvaktstränarutbildning B
 • Subventionerad deltagaravgift, 75%, på av SöFF arrangerade Tematräningar
 • Subventionerad deltagaravgift, 75%, på av SöFF arrangerade Ungdomsdomarutbildning

Ekonomi Sörmlandslyftet
Föreningar som söker Sörmlandslyftet får en fast summa utbetald som Södermanlands FF återfakturerar för att täcka subventionerna ovan. Beloppets storlek beror på hur många föreningar som söker Sörmlandslyftet.

2. Egna föreningsprojekt 2016
Fria projekt inom ramen för Svenska Fotbollförbundets riktlinjer för Idrottslyftet. Formellt beslut tas av Södermanlands Fotbollförbunds styrelse när det gäller egna föreningsprojekt. Maxbelopp 50 000:-/projekt.

För att beviljas ett fritt projekt ska föreningen uppfylla följande krav:

 • Föreningen har deltagit med minst 3 personer på SöFFs föreningskonferens 2016 
 • En projektledare ska namnges samt delta på en projektledarträff arrangerad av SISU Idrottsutbildarna. Träffen genomförs under våren 2016.
 • Projektledaren ska även delta på erfarenhetsutbyte 1 gång under året tillsammans med andra projektledare i distriktet.
 • Projektledaren är ansvarig för att dokumentera och återrapportera projektet Ekonomi Egna föreningsprojekt 90% av beviljade projektmedel betalas ut direkt när projektet beviljats. Resterande 10% betalas ut när och om grundkraven ovan är uppfyllda.

Ansökningsförfarande

Samtliga ansökningar görs via IdrottOnline och Idrottslyftsmodulen.

Frågor om Idrottslyftet 2016
Jonas Nilsson, 070-509 98 62 eller Peter Lundh 010-476 42 86

Välkomna med era ansökningar önskar Södermanlands Fotbollförbund!