Idrottslyftet 2019 – Södermanlands fotbollförbund

IL 2017

Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt!

Syfte

Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål

Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftet i Södermanland 2019

1. Sörmlandslyftet

Förening som sökt och beviljats Sörmlandslyftet, erhåller rabatt på kursavgift, av SöFF arrangerade, utbildningsinsatser:

 • Ungdomsdomarutbildning - 75 % rabatt
 • Tränarutbildning C, B Ungdom, A Ungdom, Mv C och Mv B, Futsal C - 50 % rabatt

Dessutom, kostnadfritt:

 • Schysst Ledare-utbildningar
 • Mentorskap i föreningen. Möjlighet att få besök av någon av våra Fotbollsutvecklare (FU) och utnyttja dem för utveckling av spelare och ledare.
 • Fotbollsskoleledarutbildning. Stöd för att köpa utbildningsmaterial samt utbildare.
 • Stöd av SöFF Fotbollsutvecklare i arbete med Diplomerad Förening, Fotbollens Spela, Lek och Lär, Fotboll Fitness m m

2. Föreningsprojekt

Sökbar pott för föreningsprojekt inriktade mot:

 • Föreningsutveckling: Stöd till licensavgiften att starta upp arbete med SvFFs "Diplomerad Förening".
 • Mångfald: utbildningsinsatser för föreningens organisationsledare, valberedning m m.
 • Flexibla tränings- och tävlingsformer: Nya former av att bedriva verksamhet som ska bidra till att göra föreningen attraktiv för olika typer av utövare. Ex: Fotboll Fitness, kompiscuper, motionsfotboll m m
 • Nya målgrupper: Nya former av att bedriva verksamhet som ska bidra till att göra föreningen attraktiv för olika typer av utövare och locka nya utövare. Ex: fotbollsfritids, mångfaldsarbete m m.
 • Välutbildade barn- och ungdomstränare: Aktiviteter som främjar ledar- och spelarutvecklingen i föreningen, t ex kopplat mot SvFF Spelarutbildningsplan.
 • Anläggningsutveckling: "Startcheck" till uppstart av arbete med att utveckla föreningens anläggning.

Ansökan av medel från Idrottslyftet görs i föreningens Idrott Online.

Frågor om Idrottslyftet
Peter Lundh (SöFF)
peter.lundh@sormland.rf.se
010-476 42 86