Plus 10 000

I svensk fotbolls mål-och strategi för 2018-2022 står det att vi ska vara "Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor"

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka andelen kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen de närmaste 5 åren. Målet är att rekrytera minst Plus 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2023!

Detta innebär fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar. Ännu fler ska känna sig välkomna, hemma och berörda i den svenska fotbollsrörelsen och ambitionen är att initiativet Plus 10 000 ska bidra till detta.

Läs mer om Plus 10 000 på svenskfotboll.se