Fotbollens samhällsnytta

Drygt 23 miljarder kronor. Det är värdet på de positiva ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter svensk breddfotboll skapar – allt enligt en "social return on investment"-studie som forskare genomfört på uppdrag av UEFA.

Forskarna bakom analysen betonade att man varit mycket försiktiga i sina antaganden, och att man utelämnat områden där för stor osäkerhet råder.

De sammantagna resultaten av studien visar ändå på positiva sociala, ekonomiska och hälsomässiga effekter som uppgår till ett värde av drygt 23 miljarder kronor. Bland de faktorer man studerat märks jobbskapande, minskad brottslighet, utbildning, ideellt arbete och psykisk och fysisk hälsa.

Rapporten redogör också för hur investeringar som leder till ökat antal fotbollsutövare är "lönsamma" för samhället. Det finns alltså goda skäl för beslutsfattare att satsa på fotboll, och idrott i allmänhet.

Rapporten med nationella siffror

Rapporten med Södermanlands siffror