Kansli

Peter Lundh

Kanslichef/adj sekr styrelsen

Tel: 010-476 42 86
E-post: peter.lundh@idrottsormland.se

Ansvarsområde: Personal, Ekonomi, Idrottslyft, Marknad

Marcus Holmberg

Biträdande kanslichef/ Föreningsutvecklare/adj sekr UK

Tel: 010-476 42 98
E-post: marcus.holmberg@idrottsormland.se

Ansvarsområde: Föreningsutveckling, Diplomerad Förening, Fotboll Fitness, Fotbollsskolan

Helena Linde

Tävlingskonsulent barn och ungdom/adj sekr BUK

Tel: 010-476 42 85
E-post: helena.linde@idrottsormland.se

Ansvarsområde: Tävling barn och ungdom 7-19 år

Kim Vaattovaara

Tävlings- och domarkonsulent/adj sekr TK och DK

Tel: 010-476 42 87
E-post: kim.vaattovaara@idrottsormland.se

Ansvarsområde: Tävling senior, Domare, Disciplinärenden

Semir Mehanovic

Fotbollsutbildare/adj sekr BUK

Tel: 010-476 42 81
E-post: semir.mehanovic@idrottsormland.se

Ansvarsområde: SU pojk och flick, Tränarutbildning, Spelarutbildning, Fotboll i skolan