Utvecklingskommittén

Ansvarsområden:

Utvecklingsplan SöFF

Stödinsatser

Utvecklingsinsatser

Ansvar Sörmlandsidrotten

Land och Stad/ Anläggningar

Idrottslyftet

Parasport

Mångfald och Integration

Elitsatsning

Föreningsutveckling