Förbundsinfo

På denna sida hittar du bl.a. info om och från:
- ledamöter och personal
- kansliet
- kommittéer
- styrelse
- SöFF:s stadgar
- SöFF:s stadgar Repskap
- historik
- statistik

VERKSAMHETSMÅL 2013

Förutom våra basverksamheter som finns sammanställd på annan plats i årsberättelsen skall vi verka för följande:

Varje kommitté har några få mätbara mål som ryms i projektet "Fler fötter i rörelse året om"!

Styrelsen

 • Sörmlands fotbollförbunds mål 2013 är att antalet spelare och ledare ökar och att det spelas attraktiv fotboll med Fair Play som värdegrund.
 • Att antalet grova utvisningar fortsätter att minska med målet 20 % jmf med 2012 (150 st)
 • Att stödja föreningar i arbetet med Idrottslyftet i samverkan med Sörmlandsidrotten

Föreningskommittén

 • att ha kontakt med alla nybildade föreningar vid minst tre tillfällen 2013, därav ett fysiskt besök
 • att i samverkan med Sörmlandsidrotten stödja föreningar som inte följer fotbollens regelverk.

Domarkommittén

 • att 75% av de som går en steg 1 kurs ska finnas kvar i verksamheten 2014.
 • att under året ha minst tre damdomare/zon.
 • att fortsätta arbeta för att nå det långsiktiga målet att ha minst en elitdomare i distriktet 2016.

Tekniska kommittén

Instruktörsutbildning

 • Att 150 tränare ska genomgå Avspark,
 • Att 265 tränare ska med godkänt resultat genomgå utbildningarna inom Bas 1och 2
 • Att genomföra kursen Målvaktsutbildning Bas 1.
 • Att erbjuda dam- och flicktränare Avspark, Ledarskap Bas 1 och Spelförståelse Bas 1.
 • Att genomföra fortbildningsinsatser för våra TU
 • Att målvaktsgruppen ska träffas minst en gång/år för utveckling av målvakter i distriktet.

Fotboll i skolan

Gymnasieskolan

 • Att kontakter ska tas med såväl föreningslivet som kommunrepresentanter i Flens,

Katrineholms respektive Strängnäs kommuner för att undersöka möjligheterna att starta gymnasieverksamhet med lokala alternativ.

Grundskoleverksamhet

 • Att säkerställa verksamheten i dessa kommuner, helst genom skrivna avtal, vilket skulle ge en ökad stabilitet för denna verksamhet.

Spelarutbildning

 • Alla föreningar med barn- och ungdomsfotboll ska ha en utsedd utvecklingsansvarig.
 • Alla föreningar med barn- och ungdomsfotboll ska ha en spelarutbildningsplan
 • Att minst 550 spelare ska vara med på Tematräningarna.
 • Att minst 40 föreningar ska ha spelare med på Tematräningarna.
 • Att genomföra tre fortbildningar för utbildningsansvariga i förening, DFK, ass DFK, Målvaktsinstruktörer samt zontränare.

Ungdomskommittén        

 • Dam- flickprojektet.
  UK vill att dam- flickprojektet ska ses med bredare glasögon och vara ett förbundsövergripande mål som prioriteras under säsongen 2013. Projektgruppen ska samverka med "fler fötter i rörelse-gruppen".
  Arbetssättet ska vara det som projektgruppen föreslår i ARK-metoden. "Attraktivare-Resurser/Rikare-Kvalitet.
 • Skolfotbollen.Har pågått diskussioner om att mer aktivt arbeta mot grundskolan. Få igång fler spelare till föreningarna, skapa fler aktiviteter med folkhälsoperspektivet i förgrunden. Kanske starta gängserier i den lokala zonen där förbundet/zonen ser till att det fungerar. Vilka skall då sköta denna aktivitet i eller i direkt anslutning till skolan och kanske även under loven. En stor resurs finns ju i NIU gymnasiet där fotbollseleverna skall arbeta med olika varianter av projektarbeten runt ledarskap m.m. Vi måste bli mer offensiva, fotbollen är inte lika självklar längre.
  En projektgrupp ska tillsättas och arbeta med frågan.

Tävlingskommittén

 • Matchobservatörer - 10 matchobservatörer som gör 100 matchbesök.
 • Walk over – Att antalet wo-matcher inte överstiger 8 stycken