Förbundsinfo

På denna sida hittar du bl.a. info om och från:
- ledamöter och personal
- kansliet
- kommittéer
- styrelse
- SöFF:s stadgar
- SöFF:s stadgar Repskap
- historik
- statistik

Prioriterade VERKSAMHETSMÅL 2015-2017

- Bättre utbildade Barn- och Ungdomsledare

- Ökad tävlingsverksamhet inomhus vintertid

- Behålla ungdomsspelare längre upp i åldrarna

- Utveckla och effektivisera SöFF-organisationen

Jämställdhetsperspektivet integreras i varje punkt.