Förbundsinfo

På denna sida hittar du bl.a. info om och från:
- ledamöter och personal
- kansliet
- kommittéer
- styrelse
- SöFF:s stadgar
- SöFF:s stadgar Repskap
- historik
- statistik

Prioriterade VERKSAMHETSMÅL 2014

Förutom våra basverksamheter skall vi verka för följande:

Varje kommitté har några få mätbara mål som är i harmoni med SvFF Mål & STRATEGI 2013 – 2017 och vår eget "Fler fötter i rörelse året om"

Styrelsen

1. Sörmlands fotbollförbunds mål 2013 är att antalet spelare och ledare ökar och att det spelas attraktiv fotboll med Fair Play som värdegrund.

2. Att antalet grova utvisningar fortsätter att minska med målet 20 % jmf med 2012 (150 st)

Föreningskommittén

1.  Kontakt med alla nybildade föreningar vid minst tre tillfällen under 2014 varav minst ett  fysiskt besök, samt att berörda ledamöter i FK finns med vid den gemensamma träff för nystartade lag som brukar avhållas på SöFF:s initiativ i början på året.

2.   I samverkan med Sörmlandsidrotten stödja föreningar som inte följer fotbollens regelverk.

Domarkommittén

1. 75 % av alla Steg 1 skall gå Distriktskursen säsongen efter

2. Alla domare skall gå HLR

Tekniska kommittén

1.   Föreningsträning och förbundsverksamhet 6-15 år (Nivå 1-3):

- Workshops 3-,5-,7-,9-manna. (Fortbildning för tränare på nivå 1,2,3.)

- Utvecklingsansvariga: Utöka från 41 (ca 60%) till 54 (ca 75%).

- Spelarutbildningsplan: Alla föreningar med BoU-fotboll ska ha en SUP.

- Teknikskola 7-12 år (Planering startas)

- Målvaktskola 12-15 år (Startas)

- Utvecklingscentra (Planering startas)

2.   Skolverksamhet

Införa skolansvariga i varje zon för att vi bättre ska kunna initiera och starta fler skolor med fotbollsverksamhet på schemat i distriktets kommuner.

Ungdoms kommittén

1.  Fotboll i skolan - Fair Play Trophy
- Mål 2014 - 6 skolor finns med i turneringen
- Mål 2015 - 12 skolor.
- Mål 2017 - 20 skolor.

2.  Workshops - en informationsträff med teori och praktik.
- Mål 2014 - få igång företeelsen- Mål 2015 - att 60% av föreningarna är representerade.
- Mål 2017 - att 80% av föreningarna är representerade.

3. Vinter Futsal-serie
- Mål 2014 - 33 st. lag är i gång Futsal säsongen 2013/2014.
- Mål 2015 - 35 lag
- Mål 2017 - 40 lag

Tävlingskommittén

TK ska besöka alla damföreningars representationslag i seriespel.