Utvärdering domarutbildning

Utvärdering domarutbildning

Här lämnar du din utvärdering efter avslutad domarutbildning. Välj alternativ i rullisterna och klicka på Skicka-knappen.
1=underkänt, 2=Dåligt, 3=Mindre Bra, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt.

Domarnumret visas ej vid redovisning av svaren
Gradera följande 1-6 där 1 är lägst och 6 är högst