Domarutbildningar

På denna sida kommer information gällande domarutbildningen presenteras fortlöpande eftersom detaljerna kring de olika utbildningarna bestämts.

uppdaterad 2013-03-06

Utbildningsplanering

Domarutbildningsstegen (PDF-dokument, 1,9 MB)

Länk till utbildningsplanering och anmälan till domarutbildningar

Futsalutbildning

Sedan 2010 är all 5-manna inomhusfotboll futsal. För att få döma futsal skall domarna årligen genomgå utbildning i futsal. SöFF anordnar DM i futsal för Seniorer, 17-åringar och 15-åringar och det är endast till dessa tävlingar som SöFF tillsätter domare. SöFF kan därför inte garantera domaruppdrag till de domare som går kursen. Domarna kan själva kontakta föreningar som anordnar futsalturneringar för att få uppdrag.

Kursplanering - klicka här för att få fram aktuell planering och för anmälan.

Fortbildningsutbildningar för Distriktsdomare

Genomförs under januari och februari. Klicka här för vilka datum och platser som är aktuella.

Steg 1 Distriktsdomarutbildning - Nybörjarkurser

För de som vill bli distriktsdomare. Steg 1-utbildningen ger behörighet att döma som huvuddomare i div 6 herrar (som högst) samt gå som assisterande domare i div 4 (som högst). Efter utbildningen skall domaren klassas till lämplig behörighet av domarklubben.

Webbanmälan (klicka för mer info om kursen)

Steg 2 Distriktsdomare

Steg 2-utbildningen ger behörighet att döma som huvuddomare i div 4 Herrar samt gå som assisterande domare i div 2 Herrar. Till Steg 2 inbjudes lämpliga domare av SöFF Domarkommitté. Vanligtvis genomför SöFF en Steg 2-utbildning per säsong.

Ungdomsdomarutbildningar

Förbundet utbildar ungdomsdomarinstruktörerna i januari/februari. Därefter kan föreningarna boka upp datum för att genomföra de egna utbildningarna.

Hur går ni till väga för att ordna utbildningen?

  • Kontrollera med önskad instruktör och meddela sedan vilket datum ni önskar genomföra utbildningen till förbundet, marcus.holmberg@sormland.rf.se
  • Förbundet lägger upp respektive tillfälle i Fogis.
  • Meddela förbundet antal senast en vecka innan tillfället, förbundet ordnar materialet.
  • Lägg in deltagarna på utbildningstillfället via Fogis.
  • Se till att boka lokal för kursen
  • Efter slutförd kurs skall det redovisas vilka som genomgått utbildningen genom att skicka in deltagarnas registerkort till förbundet.
  • Rekommendation om max 20 deltagare per kurs.
  • Föreningens domaransvarige får väldigt gärna vara med vid kurstillfället.
  • Om ni har få deltagare rekommenderar vi att ni samarbetar flera föreningar tillsammans för att få ihop tillräckligt med deltagare till ett utbildningstillfälle.

Övrigt

Kursavgift (faktureras till föreningen):
5-7-manna 400:- per deltagare
9-11-manna 600:- per deltagare
Om föreningen sökt Sörmlandslyftdelen i Idrottslyftet subventioneras kursavgiften med 75%.

Meddela antal och till när ni behöver materialet till: marcus.holmberg@sormland.rf.se

Tips inför planeringen av utbildningarna:

Se till att deltagarna har penna med sig till utbildningstillfället.

I utbildningslokalen skall det finnas datorprojektor.