Utbetalning av domararvode

Domaren ansvarar för att ta med domarkvittens för utbetalning till konto samt uppgifter om bankontonummer till match. Blanketten finns på vår hemsida i dokumentbanken HÄR