Riktlinjer

Södermanland Fotbollförbund (SöFF) genomför varje år fortbildning för alla berörda domare i länet. Fortbildningen tar upp regelnyheter, fokuspunkter för året, regeltolkningar, bedömningar och andra områden där domarna behöver fördjupningar samt obligatoriska moment delgivna av SvFF för att utveckla våra domare.

Utöver ovan nämnda områden så tillkommer också direktiv och riktlinjer som specifikt gäller i vårt distrikt för våra domare.

I samband med fortbildningen genomförs även olika praktiska moment, regelprov och löptest.

När det gäller löptestet: Finns inga tillgängliga löpytor eller inomhushall under kurstillfället så kan man förlägga aktivitet till annat datum.

Vi har fyra olika grupperingar av fortbildningar i vårt distrikt, enligt nedan:

Fortbildning Div.4–5 kurs

Fortbildning Div.7–6 Kurs

Fortbildning Juniorer eller lägre

Steg 1 kurs