På denna sida kommer domarinformation att presenteras fortlöpande. Till vänster hittar ni domarlistor, utbildningar m.m.
Under länken "dokumentbank" i verktygslådan finns blanketter för grov förseelse, domarkvittenser och reseräkningar som ni skall använda er av.
Domarspecifika frågor ställer ni till Marcus Holmberg 010-476 42 87, marcus.holmberg@sormland.rf.se

Verksamhetsplanering för domare 2016

Här kommer verksamhetsplaneringen för domarsidan under 2016.

Verksamhetsplanering DK 2016

Utbetalning av domararvode via konto

Uppdaterat dokument med förutsättningarna för att betala ut domararvodet till konto finns nu på domarsidan.

Nytt Infoblad

2013-05-31

Infoblad nr 3 2013 finns att läsa, se meny till vänster.

Stöd till domarna vid skrivande av grova utvisningar

Här finns ett dokument som innehåller stolpar ni domare kan använda er av när ni skriver anmälan på grova utvisningar. Detta dokument har skapats av Disciplinnämnden för att vi ska slippa återkomma till er för kompletteringar och därmed göra att varje ärende handläggs snabbare.

Stolpar till domare (PDF-dokument, 26 kB)

Resultatrapportering

Fr o m denna säsong så är det distriktsdomarnas skyldighet att rapportera slutresultat från matcherna.

Detta beslut togs i vår strävan att förbättra servicen mot de som har intresse av att följa matcherna i våra tävlingar och vi har inte varit nöjda med hur föreningarna har skött sitt ansvar tidigare. Målsättningen är att vi skall vara före tidningarna med resultaten...

Man kan antingen lägga reultatet i Fogis eller så skickar man ett SMS till nummer 0730 126 126 med text "matchnummer" "hemmalagets mål" "bortalagets mål". Detta skall vara gjort senast en timme efter spelad match.
Ex: 160101118 3 2

Förändringar i ungdom-/föreningsdomarutbildningen

Kommande utbildningar för föreningsdomare kommer att se lite annorlunda ut än vad det gjort tidigare. Framför allt innebär det att utbildningen kommer att ha praktiska moment. För mer information klicka på bilden.

Matchvärd

Om matchvärd inte finns uppsatt på den domarrapport som lagen ska
fylla i innan match ska domaren inte blåsa igång matchen.
Visa alla nyheter