Zonverksamhet

Kallese och övriga handlingar inför respektive zons årsmöte 2016

Norra zonen: Årsmöte 18/2 2016. HÄR hittar du inbjudan samt övriga handligar.

Södra zonen: Årsmöte 16/2 2016 HÄR hittar du inbjudan. Övriga handlingar finns här inom kort.

Västra zonen

Östra zonen