Representantskapet 2020

Årets Repskap anordnas den 9 december på Plaza Hotel i Eskilstuna, kl. 19.00

Kallelse inklusive anmälan/fullmakt samt röstlängd