Uppdatering Covid-19 - 200317

Den förhöjda risknivån för spridning av Coronaviruset har olika påverkan för Södermanlands Fotbollförbunds aktiviteter. Utgångspunkten är de nationella rekommendationerna som regelbundet ges och uppdateras, SvFF:s riktlinjer och RF:s riktlinjer samt att alla individer har ett ansvar att följa dessa och i tillägg göra en egen bedömning om deltagande. Vi uppdaterar löpande status för våra planerade aktiviteter på hemsidan.

Utbildningar/samlingar och centrala träffar som påverkas av Coronautbrottet

Läs SvFF:s riktlinjer här!

Nedan följer urklipp från SvFF:s riktlinjer,

Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat. Folkhälsomyndigheten har den 13 mars 2020 uttalat att det inte finns anledning att ställa in t.ex. fotbollsträningar, utan att det tvärtom är viktigt att dessa fysiska aktiviteter fortgår för folkhälsans skull. Det är dock mycket viktigt att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen samt att följa de tidigare rekommendationerna gällande Folkhälsomyndighetens allmänna råd,

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Förening bör löpande hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndigheten kommer med förändrade rekommendationer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ och beakta Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Södermanlands FF bedriver fortsatt sina spelarutbildningsaktiviteter som planerat.

Vi får många frågor om hur Coronavirusets spridning påverkar fotbollen, läs först information på hemsidan. Hittar ni inte svar på er fråga, maila: fotboll@idrottsormland.se