Beslut angående SöFF:s verksamhet under Corona (uppdaterat 2020-05-12)