Corona - Riktlinjer SvFF

Södermanlands Fotbollförbund ställer in samtliga utbildningstillfällen (tränar-/domarutbildningar) samt föreningsträffar från och med 13 mars till och med 15 april.

Samtliga Futsalsammandrag i mars och april ställs in!

Klicka på rubriken för mer info!

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

- Har du befunnit dig i ett riskområde ska du inte delta på några sammankomster arrangerade av SöFF, förrän tidigast två veckor efter hemkomst.

- Tänk också på att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i någon aktivitet eller match. Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

Södermanlands Fotbollförbund har beslutat att följa de rekommendationer och riktlinjer som SvFF har tagit fram. Se dokument nedan,

Läs mer här, SvFF:s beslut, riktlinjer och råd

Tävlings-/träningsmatcher och cuper
SvFF:s rekommendation är att dessa matcher tills vidare ska spelas. Matcherna bör spelas utan publik, där arrangörerna särskilt ska beakta ansvaret för att minimera smittspridning samt kravet att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare.

Träningsverksamhet - Förening
Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat. Det är viktigt att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen.

Träningsverksamhet – Distriktslag och zonträningar
SöFF har beslutat att genomföra dessa aktiviteter tills vidare.

Förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, möten m.m.)
SvFF:s skarpa rekommendation är att möten, som inte är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortgå, ska skjutas upp eller hållas via video- eller telefonkonferens.

Detta innebär att Södermanlands Fotbollförbund ställer in samtliga utbildningstillfällen (tränar-/domarutbildningar) samt föreningsträffar från och med 13 mars till och med 15 april.