Årsmöte 2020

Årets Årsmöte genomförs onsdag den 4 mars på Rosvalla i Nyköping. Nedan finns kallelse med fullmakt samt röstlängd.

Kallelse och fullmakt

Röstlängd