Kompensationsstöd Idrottsföreningar

Regeringen gav den 20 mars beskedet om ett stödpaket på 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad. Från den 1 maj till och med den 15 maj har din förening möjlighet att ansöka om medel ur stödpaketet Kompensationsstöd IF som kan beviljas föreningar som har lidit av ekonomiska konsekvenser under perioden 12 mars till och med 30 juni 2020. Ansökan gör ni till Riksidrottsförbundet och här hittar du all information du behöver för att veta vad du kan ansöka om och hur du går tillväga.
https://www.svenskfotboll.se/svff/kompensationsstod/