Kickoff för barn- och ungdomsledare 2018

Ledare/tränare för flickor och pojkar 7-13 år inbjuds härmed till kick off inför säsongen 2018.Vi erbjuder 3 informationsträffar på olika datum och platser i distriktet.

Eskilstuna, Munktellarenan Måndag 26 mars 18.30-20.00
Sunlight hotell i Nyköping Tisdag 27 mars 18.30-20.00
Hotell Scandic Skogshöjd i Södertälje Onsdag 28 mars 18.30-20.00

Du anmäler dig via din eller föreningens inloggning i fogis under utbildning/förening/kick off barn & ungdom 2018.

I anmälan skall du ange till vilken spelform du anmäler dig och vi vill att alla lag/ålderklasser skall vara representerade av minst 1 st ledare.Senast den 23/3 vill vi att du har anmält dig.

Vi delar in oss i 4 grupper efter spelformerna : 3 v 3, 5 vs 5, 7 vs 7 och 9 vs 9.

Kvällen börjar med information kring respektive spelform och dess regler och därefter blir det "frågestund" . Vi bjuder även på fika.

Har du frågor eller funderingar ? Kontakta Helena Linde 010- 476 42 85 eller mail

mail