Fogisträffar 2017

Nu är fyra fogisträffar planerade i februari-mars. Träffarna riktar sig till dig som arbetar med fogis, du kan vara administratörer eller ledare som hanterar lag med bl.a. elektroniska domarrapporter.

Se inbjudan för mer information och hur du anmäler dig.

Inbjudan Fogisträffar 2017