Förslag på serieindelning 2017

Här kommer förslaget på serieindelning 2017 efter lite ändringar och urdragningar.