TK:s Beslut angående Eskilstuna Södra FF

Då Eskilstuna Södra FF som tidigare blivit uteslutna från Division 3 Norra Svealand på grund av lämnad w.o. av Svenska Fotbollsförbundet. SDF beslutar då i vilken serie föreningen får delta kommande säsong.

Då hamnade ärendet hos Tävlingskommittén i Södermanland att besluta.

TK beslutade vid senaste mötet 10 oktober att Eskilstuna Södra FF till säsongen 2017 skall nedflyttas till en serie som ligger en serienivå under den nivå föreningen skulle hamnat i om man fullföljt serien 2016.

Så beslutet blev en placering i Division 5 Södermanland 2017.

Beslutet kan överklagas till SöFF:s Huvudstyrelse senast den 19 oktober.

TK via Jörgen Nyberg SöFF kansli